Lepidlo Creativa - na lepenie dekoratívnych prvkov-300 mI

Kód: 881688
Neohodnotené
€26,79 / ks
Skladom (15 ks)

Super silné montážne lepidlo na lepenie dreva, kameňa, keramiky, umelých hmôt (s výnimkou PE a PP) a kovov na stavebných konštrukciách.

Detailné informácie

Podrobný popis

Nebezpečenstvo: Výrobok obsahuje 4,4 metyléndifenyldiizokyanát, izokyanáto benzyl fenylizokyanát, aromatický polyizokyanát. Spôsobuje kožné problémy. Môže vyvolať alergickú reakciu kože. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pri vdychovaní pôsobí škodlivo. Môže vyvolať alergické alebo astmatické symptómy, prípadne ťažkosti s dýchaním po vdýchnutí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Existuje podozrenie, že tento výrobok spôsobuje rakovinu. Môže spôsobiť poškodenie orgánov dôsledkom dlhodobého pôsobenia. V prípade, že je potrebná lekárska konzultácia, majte poruke nádobu príp. štítok z výrobku. Uschovajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranné oblečenie/ochranu na oči/ochranu na tvár. Pri kontakte s kožou: Dôkladne umyte miesto vodou a mydlom. Pri vdýchnutí: Presuňte poškodeného človeka na čerstvý vzduch a zabezpečte, aby sa mu pohodlne dýchalo. Pri kontakte s očami: Dôkladne si niekoľko minút vyplachujte oči vodou. Vyberte si z očí kontaktné šošovky, ak máte a môžete. Následne pokračujte vo vyplachovaní. Konzultujte doktora, ak sa necítite dobre. Ak máte podráždenie pokožky alebo sa vyskytnú vyrážky, vyhľadajte lekársku pomoc. Obsah/nádobu s výrobkom likvidujte v súlade s lokálnymi/regionálnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi

 

 

Dodatočné parametre

Kategória: Inštalačné nástroje a čistiace prostriedky
Záruka: 2 roky
Hmotnosť: 1 kg