Podstrešné Fólie

Strešný podklad je kritická vrstva inštalovaná priamo nad strešným plášťom a pod finálnym strešným materiálom. Jeho primárne funkcie sú:

  • Hydroizolácia: Podložka slúži ako sekundárna bariéra proti prenikaniu vody a poskytuje dodatočnú ochranu proti dažďu, snehu a ľadu.
  • Kontrola vlhkosti: Tým, že podložka pôsobí ako bariéra proti vlhkosti, pomáha predchádzať kondenzácii a problémom súvisiacim s vlhkosťou, ktoré by mohli ohroziť integritu strešnej konštrukcie.
  • Dočasná ochrana pred poveternostnými vplyvmi: Počas procesu inštalácie hlavného strešného materiálu ponúka podložka dočasnú ochranu proti poveternostným vplyvom, kým nebude strešná krytina dokončená.
  • Vylepšená požiarna odolnosť: Určité typy podložiek sú navrhnuté tak, aby poskytovali extra požiarnu odolnosť, čím sa zvyšuje celková