Dokonalá príprava podkladu: Krok za krokom k vyrovnaniu povrchu pred pokládkou podlahy

Pred pokládkou novej podlahy je nevyhnutné dôkladne pripraviť povrch, aby ste dosiahli optimálne výsledky. Nerovnosti môžu totiž spôsobiť trvalé poškodenie podlahového materiálu a zhoršiť estetický dojem miestnosti. V tomto článku vám predstavíme postup, ako najlepšie vyrovnať povrch pred pokládkou podlahy. S nasledujúcimi krokmi a správnymi nástrojmi budete mať dokonalý podklad pre vašu novú podlahu.

 

Krok 1: Príprava povrchu

Prvým krokom je dôkladne vyčistenie povrchu od prachu, nečistôt a starých podlahových materiálov. Odstráňte všetky kusy starých podláh, akékoľvek lepidlá a nepravidelnosti. Použite vhodné čistidlá a metlu na odstránenie všetkých stôp nečistôt.

 

Krok 2: Oprava malých trhlín a dier

Ak je povrch poškodený malými trhlinami a dierami, je dôležité ich opraviť. Použite špeciálne naradenie alebo tmel na podlahy a aplikujte ho podľa pokynov výrobcu. Vyhladzovací tmel použite na vyplnenie nerovností a vytvorenie rovnomerného povrchu. Nezabudnite nechať všetko dôkladne zaschnúť.

 

Krok 3: Vyrovnávanie väčších nepravidelností

Ak sú na povrchu väčšie nepravidelnosti, ako napríklad vyvýšené alebo prehĺbené oblasti, je potrebné ich vyrovnať. Na tento účel môžete použiť samonivelačný tmel. Tento materiál je schopný sa rozlievať a vyrovnávať nepravidelnosti podlahy. Dodržiavajte pokyny výrobcu pri aplikácii a nezabudnite na potrebnú hrúbku vrstvy.

 

Krok 4: Brúsenie a hobľovanie

Ak je váš povrch stále nerovný, aj napriek predchádzajúcim krokom, môžete zvážiť brúsenie alebo hobľovanie. Tieto postupy pomáhajú odstrániť výrazné nerovnosti a vytvoriť hladší povrch. Použite brúsku alebo hobľovačku, aby ste odstránili vyvýšené alebo prehĺbené oblasti. Vždy dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pri používaní týchto nástrojov a postupujte opatrne, aby ste dosiahli rovnomerný a hladký povrch.

 

Krok 5: Kontrola vlhkosti

Pred pokládkou novej podlahy je dôležité skontrolovať vlhkosť povrchu. Príliš vysoká vlhkosť môže spôsobiť problémy, ako napríklad praskanie a odlepovanie podlahových materiálov. Použite vlhkomer na meranie vlhkosti podlahy a uistite sa, že je v súlade s odporúčaniami výrobcu podlahového materiálu.

 

Krok 6: Podkladový náter

Aby ste zabezpečili lepšiu priľnavosť podlahového materiálu, môžete použiť podkladový náter. Tento náter pomáha vyrovnávať absorpciu vlhkosti a zlepšuje priľnavosť medzi povrchom a podlahovým materiálom. Vyberte si vhodný podkladový náter v závislosti od typu podlahy, ktorú plánujete pokladať, a postupujte podľa pokynov výrobcu.

 

Krok 7: Záverečná kontrola

Pred pokládkou novej podlahy je dôležité ešte raz prejsť povrch a vykonať záverečnú kontrolu. Skontrolujte, či je povrch dostatočne vyrovnaný, či nie sú žiadne viditeľné nepravidelnosti a či je v súlade s požadovanými špecifikáciami pre daný podlahový materiál.