Ako správne položiť laminátovú podlahu s click systémom

Laminátové podlahy s click systémom sú populárnou voľbou pre mnohých ľudí pri renovácii či výstavbe domu. Ich inštalácia je relatívne jednoduchá a môže byť dokončená aj tými, ktorí nemajú veľké skúsenosti s remeselnými prácami. V tomto článku si prejdeme postupom, ako správne položiť laminátovú podlahu s click systémom, aby ste dosiahli profesionálny výsledok.

Príprava Materiálov a Náradia

  1. Laminátové dosky: Zakúpte dostatočné množstvo laminátových dosiek s rovnakým farebným odtieňom a vzorom.
  2. Podložka pod laminát: Mäkká podložka pomáha zmierniť hluk a vyrovnávať povrch. Vyberte podložku vyrobenú pre laminátové podlahy.
  3. Meračský pás, ostrihačka: Na presné meranie a orezávanie dosiek na miestach okolo stien a prechodov.
  4. Kladivo, valček a klinčeky: Na spojovanie dosiek a vytváranie rovnomerného povrchu.

Postup

Príprava podkladu

Pred začiatkom inštalácie uistite sa, že podklad je čistý, suchý a hladký. Odstráňte starú podlahu a nerovnosti.

Nainštalovanie podložky

Položte mäkkú podložku na celú plochu podlahy. Pásy podložky spojte lepiacou páskou, aby sa nepohybovali počas inštalácie.

Začnite v strede miestnosti

Začnite inštaláciu v strednej časti miestnosti a postupne pracujte smerom k stenám. To umožní rovnomerné rozloženie dosiek.

Položte prvú dosku

Položte prvú dosku s click systémom pri dlhej stene miestnosti. Zabezpečte, aby malý jazyk na doske ukazoval smerom k stene. Medzi doskou a stenou nechajte malú medzeru na rozťahovanie dreva.

Kliknite a upevnite

Nasuňte nasledujúcu dosku s click systémom do prvej dosky. Skontrolujte, či sú dosky dobre spojené. Pomocou klinčekov jemne oddelte dosky od steny, aby ste mali miesto pre expanznú medzeru.

Pokračujte postupne

Pokračujte vkladaním ďalších dosiek postupne až k stene. Používajte klinčeky na udržanie konštantnej medzery medzi stenou a doskami.

Orežte na miestach prechodov

Pri inštalácii okolo dverí, oblúkov, alebo iných prechodov, dôkladne odmerajte a orežte dosky podľa potreby.

Posledný rad dosiek:

Posledný rad dosiek býva často potrebné orezať na šírku. Uistite sa, že máte dostatočnú expanznú medzeru aj na tejto strane miestnosti.

Upevnenie posledných dosiek

Posledné dosky môžete upevniť pomocou kladiva a klinčekov. Uistite sa, že sú pevne spojené a že expanzná medzera je zachovaná.

Dokončovacie Práce

Po inštalácii odstráňte lepiacu pásku z podložky a dôkladne upravte povrch.

Správna inštalácia laminátovej podlahy s click systémom vyžaduje presnosť a trpezlivosť. Nasledovaním tohto návodu krok za krokom by ste mali byť schopní dosiahnuť profesionálny výsledok. Nezabudnite na správnu prípravu podkladu a dodržiavanie expanzných medzier, aby sa predišlo problémom v budúcnosti. S novou laminátovou podlahou môžete vychutnávať krásny a praktický povrch vo vašom dome.